Jste zde

Domů » » Výchovné poradenství a prevence

 

 

Výchovná poradkyně

Mgr. Radka Štaifová

 

Školní metodik prevence

Mgr. Hana Lukešová

 

Kabinet číslo: 218a

Konzultační hodiny

Úterý     14:20 – 15:50
Čtvrtek    7:30 –   7:55
Pátek      7:30 –   7:55
Po dohodě i v jinou dobu.

Zkratka pro rozvrh: Št

E-mail: staifova@oaplzen.cz

 

Kabinet číslo: 218b

Konzultační hodiny

Pondělí  11:00 – 11:30
Úterý    11:40 – 12:25
Čtvrtek   9:55 – 10:40
Po dohodě i v jinou dobu.

Zkratka pro rozvrh: Lk

E-mail: lukesova@oaplzen.cz

 

Výchovná poradkyně pomáhá řešit výchovné a vzdělávací problémy žáků, vede evidenci žáků s poruchami učení a chování.

Poskytuje odbornou pomoc v profesní orientaci žáků.

Výchovná poradkyně je spojovacím článkem mezi rodiči a institucemi, které se zabývají specializovanou péčí o mládež (např. PPP, Prevence pro školy a veřejnost, aj.)

Výchovná poradkyně úzce spolupracuje s vedením školy, třídními učiteli, školním metodikem prevence a externí preventistkou‚ Mgr. Michaelou Märzovou.

 

Školní metodik prevence zajišťuje metodické a koordinační činnosti v oblasti Minimálního preventivního programu školy, informační a vzdělávací činnost a její koordinaci v oblasti prevence sociálně patologických jevů a výchovy ke zdravému životnímu stylu, konzultační činnost.

To vše v úzké spolupráci s výchovnou poradkyní a externí metodičkou prevence Mgr. Michaelou Märzovou.

portál nabízející první pomoc v krizi.

 

 

PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÁ PORADNA PLZEŇ-MĚSTO
Částkova 78, Plzeň

 

psycholog
Mgr. Jaroslava Dolejšová

tel.: 377 468 113
 

speciální pedagog
Mgr. Věra Pohlová

tel.: 377 468 130
 

metodik prevence
Mgr. Martina Vlčková

tel.: 377 468 140

 

 

Sdílení obsahu

   

Počet návštěvníků