Jste zde

Domů » Přijímací řízení

    na OA Plzeň pro školní rok 2018/2019
     (denní studium)

 

Nebojte se na cokoli zeptat, a to přímo ředitele školy (e-mail: skuhravy@oaplzen.cz)

Ve školním roce 2018/2019 otevře škola 5 prvních ročníků, tj. cca 150 žáků,

v tom

  • 4 první ročníky (120 studentů) oboru 63-41-M/02 Obchodní akademie
  • 1 první ročník (30 studentů) oboru 78-42-M/02 Ekonomické lyceum

Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2018/2019     Obchodní akademie     Ekonomické lyceum

Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne zveřejnění seznamu přijatých uchazečů, tj. do 16. května 2018.
Zápisové lístky odevzdávejte, prosím, v sekretariátu školy od 7:30 – 14:00 hodin (vyjma polední přestávky 11:00 – 11:30 hodin) s výjimkou pondělí 7. května 2018 8:00 - 11:30 hodin.

 

Kritéria přijímacího řízení

Sdílení obsahu

   

Počet návštěvníků