Jste zde

Domů » Předměty » Přírodní vědy

Vítejte na stránkách přírodních věd ve studijních oborech Obchodní akademie a Ekonomické lyceum.

Tyto předměty přispívají k chápání přírodních jevů a jejich souvislostí v přírodě i každodenním životě. Jsou doplňovány exkurzemi do Techmanie, Jaderné elektrárny Temelín, ZOO Plzeň a do podniků Plzeňský prazdroj, Bohemia sekt a Vodárna Plzeň.

Exkurze do Techmanie

Od školního roku 2009/10 vyučujeme místo předmětu zbožíznalství samostatně předměty chemie, biologie a fyzika.Tyto předměty vyučujeme v oboru Obchodní akademie v následujícím rozsahu:

  1. ročník - Fyzika – 2 hodiny týdně
  2. ročník - Chemie – 1 hodiny týdně
  3. ročník - Biologie – 2 hodiny týdně

V rámci osnov jsou v tomto odborném předmětu probírány základy chemie, biologie a ekologie.

V oboru Ekonomické lyceum jsou přírodní vědy vyučovány v následujícím rozsahu:

  • Chemie - 1. a 2. ročník po 2 hodinách týdně
  • Biologie - 1. a 2. ročník po 2 hodinách týdně
  • Fyzika - 1. a 2. ročník po 2 hodinách týdně

Členové sekce Mgr. Libor Schröpfer (vedoucí sekce) a Mgr. Jaroslav Beránek zajišťují výuku chemie a biologie. Mgr. Jiřina Klemsová a Mgr. Vlasta Regnerová vyučují fyziku (sekce matematiky).

 

Sdílení obsahu

   

Počet návštěvníků