Jste zde

Domů » Předměty » ICT

Informační a komunikační technologie

Výuka směřuje k utváření a rozvíjení počítačové gramotnosti žáka, tj. schopnosti ovládání a efektivního využívání prostředků informačních a komunikačních technologií jak v průběhu studia v jiných předmětech, tak v dalším vzdělávání a profesním, ale i osobním a občanském životě.

Velkou měrou se podílí i na formování informační gramotnosti žáka, a to v oblasti využití prostředků informačních a komunikačních technologií pro komunikaci a práci s informacemi v digitální podobě. 

Výuka probíhá v odborných moderních počítačových učebnách v dělených skupinách žáků, kdy každý žák samostatně pracuje u počítače - s operačním systémem Windows 7 Professional či Windows 10 Professional a MS Office 2013 nebo 2016.

Sdílení obsahu

   

Počet návštěvníků