Jste zde

Domů

Obchodní akademie, Plzeň, náměstí T. G. Masaryka 13 je veřejnou univerzální střední odbornou školou obchodně podnikatelského zaměření.

Vyučuje čtyřleté studijní obory (pouze denní studium)
dle školních vzdělávacích programů:

  • 63-41-M/02 OBCHODNÍ AKADEMIE
  • 78-42-M/02 EKONOMICKÉ LYCEUM

Zobrazená budova školy byla otevřena v roce 1913  jako první z původně předpokládaného (nedokončeného) školského komplexu. Tento blok tvoří ještě Československá obchodní banka (na fotu vlevo) a Masarykovo gymnázium.

 

Novinky ze života školy

Obchodní akademie Plzeň je třetí nejstarší ekonomicky zaměřenou školou v České republice. 130. výročí  založení naší školy jsme oslavili dne 20. října 2016. Slavnostní setkání v kulturním domě Peklo navštívila řada významných hostů, mezi nimiž nechyběli Ing. Ivana Nepovímová z Ministerstva školství... číst dále...
Naše exkurze začala 11. 10. 2016 ráno, kdy jsme vyrazili na dlouhou cestu do Polska. První zastávkou byl Wawel s královským palácem a gotickou katedrálou. I když jsme byli všichni unavení z dlouhé cesty, obdivovali jsme krásu Krakova, třetího největšího města Polska a dřívějšího královského města.... číst dále...
V měsíci září 2016 probíhalo, jako každoročně, na naší škole vybírání příspěvků na projekt "Adopce na dálku". V rámci tohoto projektu hradíme studium dvěma indickým studentům: učitelé a správní zaměstnanci OA sedmnáctiletému Shammanathovi, studenti OA  o dva roky starší Olivii, která již studuje na... číst dále...
V září 2016 sekce francouzského jazyka uspořádala jazykovou exkurzi do Paříže. Žáci druhých a třetích ročníků se vydali poznávat krásy měst Paříže, Remeše a Versailles. Paříž, „město nad Seinou“ , jsme spatřili z výšky Eiffelovy věže. Podívali jsme se do čtvrti Améliez Montmartru, na slavnou avenue... číst dále...
  Květiny z celé školy byly tradičně sestěhovány (pro snazší zalévání) V bufetu se měnil rozvod vody a kanalizace Rekonstruovaly se dívčí toalety ve 2. patře Rekonstruovala se učebna 115 (elektřina, nový strop, malování, lino, nová tabule) Rekonstruovala se učebna 206 (... číst dále...
studenti s třídní učitelkou a pracovníky kliniky
Studenti 4.A (obor ekonomické lyceum), kteří byli za své studijní výsledky odměněni Spolkem přátel školy finančním darem, věnovali získané finance Dětské klinice Fakultní nemocnice Plzeň, která za ně pořídila speciální tonometr s příslušenstvím.
Jak je již mnoho let tradicí, i letos jsme se po maratonu písemných a ústních maturitních zkoušek rozloučili s těmi, kteří při nich úspěšně obstáli, ve Velkém sále Měšťanské besedy při slavnostním vyřazení absolventů dne 1. 6. 2016. Nechyběly projevy významných hostů, poděkování teď už bývalých... číst dále...

Stránky

Sdílení obsahu

   

Počet návštěvníků