Jste zde

Domů » » Informace k maturitám

Historie maturitní zkoušky - článek z "Maturitního zpravodaje" CERMAT

 

Zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání - tzv. školský zákon (v aktuálním znění)

Vyhláška 177/2009 Sb. o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou (v aktuálním znění)

Náhrada profilové maturitní zkoušky z cizího jazyka  (vzor žádosti o nahrazení maturitní zkoušky z cizího jazyka)    

Kritéria hodnocení zkoušek v rámci maturitní zkoušky pro školní rok 2017/18  +  přílohy


Harmonogram maturit

Kritéria hodnocení zkoušek profilové části maturitní zkoušky

Okruhy otázek pro maturitní zkoušky 2017/18 (Uvedené formy zkoušek a maturitní okruhy jsou platné pro jarní i podzimní termín.)

 

Rozpis ústních maturitních zkoušek květen 2018 (pdf formát):

4.A  komise   jmenný rozpis    časový harmonogram

4.B  komise   jmenný rozpis    časový harmonogram

4.C  komise   jmenný rozpis    časový harmonogram

4.D   komise  jmenný rozpis   časový harmonogram

4.E   komise   jmenný rozpis    časový harmonogram
 

Sdílení obsahu

   

Počet návštěvníků