Jste zde

Domů » » Informace k maturitám

Historie maturitní zkoušky - článek z "Maturitního zpravodaje" CERMAT

 

Zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání - tzv. školský zákon (v aktuálním znění)

Vyhláška 177/2009 Sb. o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou (v aktuálním znění)

Náhrada profilové maturitní zkoušky z cizího jazyka  (vzor žádosti o nahrazení maturitní zkoušky z cizího jazyka)    


Harmonogram maturit

Okruhy otázek pro maturitní zkoušky 2017/18 (Uvedené formy zkoušek a maturitní okruhy jsou platné pro jarní i podzimní termín.)

 

Sdílení obsahu

   

Počet návštěvníků