Jste zde

Domů

Obchodní akademie, Plzeň, náměstí T. G. Masaryka 13 je veřejnou univerzální střední odbornou školou obchodně podnikatelského zaměření.

Vyučuje čtyřleté studijní obory (pouze denní studium)
dle školních vzdělávacích programů:

  • 63-41-M/02 OBCHODNÍ AKADEMIE
  • 78-42-M/02 EKONOMICKÉ LYCEUM

Zobrazená budova školy byla otevřena v roce 1913  jako první z původně předpokládaného (nedokončeného) školského komplexu. Tento blok tvoří ještě Československá obchodní banka (na fotu vlevo) a Masarykovo gymnázium.

 

Novinky ze života školy

Začátkem října 2017 se na škole uskutečnily besedy pro žáky prvních ročníků, ve kterých paní Michaela Hofmannová představila Krizové centrum Plus a jeho služby krizové intervence, které mohou využít i naši žáci v obtížných životních situacích. Stejně jako v předcházejících letech tak i letos bude... číst dále...
V loňském školním roce se studentka naší školy Angelina Veliká zúčastnila studijního programu „Rok ve Franche-Comté“, který umožňuje žákům středních škol z Plzeňského kraje strávit jeden školní rok na tamních gymnáziích. Angelina se s námi podělila o dojmy z jejího pobytu: Jmenuji se Angelina... číst dále...
Při zahájení nového školního roku navštívil naši školu Mgr. Jaroslav Šobr, předseda výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Plzeňského kraje. Navštívil některé třídy a popřál zde žákům hodně studijních úspěchů.
    Květiny z celé školy byly tradičně sestěhovány (pro snazší zalévání) Opravovaly se některé stoupačky Rekonstruovaly se dívčí toalety ve 2. patře Malovalo se v některých třídách Rekonstruovaly se některé kabinety a kanceláře (elektřina, malování, lino)  
V lednu 2017 se pětičlenný tým ze třídy 2. A (ve složení D. Biersaková, D. Michálková, O. Havlíček, J. Vícha a P. Torma) zaregistroval do soutěže „Rozpočti si to!“. Soutěž s tématem "základy finanční gramotnosti - osobní/rodinný rozpočet" pořádal yourchance o.p.s. Tým naší školy si zvolil název... číst dále...
Dne 5. června 2017 jsme uzavřeli své studium na OA, Plzeň. Ve Velkém sále Měšťanské besedy jsme si po červeném koberci došli pro svá maturitní vysvědčení. Celý program byl zahájen dvěma pěveckými čísly v podání Elišky Vávrové a Kateřiny Hánové. Poté následovaly proslovy vážených hostů a našeho pana... číst dále...
Se svými dojmy z odborné praxe na Krajské správě Českého statistického úřadu v Plzni se podělila studentka 2. ročníku ekonomického lycea Michaela Benešová se čtenáři odborného časopisu Statistika&my.

Stránky

Sdílení obsahu

   

Počet návštěvníků